Стилиян Нейчев

Стилиян Нейчев

By Lia Katerova

July 28, 2023

B EYE разбра, че имам нужда от разнообразие в монотонните задачи, затова екипът започна да ми възлага нови отговорности, които изискваха от мен да усвоя нови умения. Това беше много ценен опит, който натрупах и съм изключително благодарен!