Медицинска компания

Медицинска компания

By Lia Katerova

July 13, 2023

Изграждането на професионални отношения с консултантите на B EYE беше приятно, лесно и полезно за нас и доведе до по-бързи решения с течение на времето. Силно бих препоръчал B EYE за всякакви проекти, свързани с Anaplan.