Глобална компания за производство на медицинска апаратура

Глобална компания за производство на медицинска апаратура

By Lia Katerova

July 13, 2023

B EYE изпълни множество проекти за нас, всички на високо ниво на техническа експертност и бизнес познания – имаме взаимно доверие и дългосрочна история на сътрудничество. Искахме да реализираме този проект в Qlik и знаехме, че екипът има много опит с платформата.