data analytics dashboard

Управление на здравните грижи и пътя на пациента

B EYE разбира важността на здравните технологии за настоящето и бъдещето. Решенията ни за анализ на здравните грижи и пътя на пациента помага да се идентифицират най-добрите възможности за лечение на пациентите, да се следи обучението и квалификацията на здравните специалисти и много повече.

Анализ на управлението на клиничните изпитвания

Подобрете процеса на вземане на решения за клинични изпитвания с актуални данни и минимални ръчни усилия. Интуитивен и разбираем дизайн. Работа с най-актуалните данни. Спестяване на 5 дни ръчен труд всеки месец.

Квалификационна оценка на здравни професионалисти

360-градусов изглед на квалификациите, завършените обучения и статуса на сертифициране на вашите здравни професионалист, включително успеваемост на леченията и извършените операции.

Проследяване на целия път на пациента

Проследявайте целия път на пациента във всеки партньорски медицински център, от диагнозата през лечението до резултата.

Идентифициране на високорискови пациенти

Преглеждайте и сравнявайте симптомите на вашите пациенти и приоритизирайте най-спешните случаи с помощта на интегриран алгоритъм за точкуване.

Управление на доставки

Анализът на веригата на доставки среща предизвикателства като липса на мащабируема основа от данни, липса на квалифицирани кадри и др. Ние ще ви помогнем да съберете точни и изчерпателни данни, да подобрите процесите в бизнеса и да се възползвате от отчети в реално време.

Недостиг на материали

Оптимизиране на целия процес на доставките с точни данни и модели за прогнозиране. Автоматизиран актуален отчет за планиране на инвентара. Повишена надеждност на данните. Спестяване на седмица и половина всеки месец.

Логистичен анализ

Автоматизиран отчет в реално време за превозвачи, доставки и закъснения в обслужването, с подобрен модел за пълен OTIF отчет за качеството на услугата. Система за отчитане с унифицирани критерии за всички превозвачи.

Прогнозен анализ на капацитета на складовете

Оптимизиране и увеличаване на капацитета на складовото ви пространство с намаляване на допълнителните разходи. Спестяване на допълнителни разходи.

Диверсификация на риска в производството и доставките

360° преглед на доставките: подобряване на ефективността и осигуряване на оптимално предлагане на продукти в динамичния пазарен пейзаж. Мониторинг в реално време на пазарното покритие. Лесен достъп до алтернативни доставчици в екстремни ситуации.

Пълна видимост на инвентара в реално време

Преглед в реално време на потенциалните рискове за инвентара и запасите за всеки склад по света. Автоматизиране на процеса и изчисленията. Прогнози за подобрено планиране на инвентара. Спестяване на седмици изчисления.

Проследяване на продукта

360° преглед на части и продукти по цялата верига на доставки с определящи данни за статуса. Моментален достъп до отчети в реално време. Детайлно и автоматизиранопроследяване на продукти и части.

Риск мениджмънт на инвентара

Навременни доставки и надеждни прогнози за инвентара в цялата глобална бизнес екосистема. Лесна и удибна навигация. Многоседмичен диапазон. Спестяване на 12 часа всеки месец.

Свързано планиране

Повече информация от данните води до повече успешни решения. B EYE работи с водещата платформа за свързано планиране, Anaplan, за да ви помогне да увеличите ефективността на вашия бизнес и да подобрите процеса си на планиране. Нашите решения ви позволяват да моделирате потенциални резултати въз основа на оперативни показатели в реално време и прогнозирани стратегии, като същевременно споделяте информация с потребителите на платформата във вашата компания, за да вземате по-добри решения, базирани на данните.

Прогнозиране и годишно оперативно планиране

Значително подобряване на точността и ефективността на вашето прогнозиране за информирани бизнес решения. Паралелна работа по няколко плана. Съпоставяне на изходните данни. Съгласувано планиране с точни и актуални данни.

Планиране на отстъпки

Изчисляване на различни видове отстъпки и подобряване на одит процесите в компанията. Автоматизиран процес на изчисление 900 спестени човекочаса всяка година. Елиминиране на възможността от грешки в изчисленията.

Разпределение на квотата за продажби

Създаване и изчисление на цели за продажби в рамките на няколко секунди. Всички данни за целите на продажбите на едно място. Автоматични единици, продажби и преизчисляване на цели.

Интегрирано планиране на бизнеса

Оптимизиране на стратегическото планиране чрез свързване на продажбени, оперативни и финансови процеси за пълна видимост на вашите данни. Съгласуване между стратегически цели, финансови и оперативни дейности. Прозрачен преглед на организационните процеси. Спестяване на 2 седмици ръчен труд всеки месец.

Планиране и контрол на разпространението на заболявание

Моделиране на разпространението и ефектите от заболяванията и планиране на оптималното лечение. Проследяване на разпространението на заболяванията. Мониторинг на симптоми и лечения. Прогнозиране на продажби въз основа на разпространението на заболяванията.

Автоматизирано моделиране на стимули за продажби

Автоматизирано изчисляване на стимулите на вашия екип по продажби въз основа на различни параметри с поддържане на желаното ниво на прозрачност. Напълно прозрачна система за бонуси. Систематизиран и организиран преглед на данните. Спестяване на седмици определяне и изчисляване на бонуси.

Продуктов мениджмънт

Продуктовият мениджмънт изисква разбиране и отговаряне на въпроси, свързани с поведението на клиентите, фунията на продажбите, маркетинговите дейности и др. Анализът за управление на продукти осигурява пълен преглед на вашите продуктови линии, информация за ефективността на новите ви продукти, лансирани на пазара, проследява текущото търсене и предлага варианти за действие по зададени сценарии.

Product management case studies by B EYE

360° анализ на лансирането на продукта

Получете пълна видимост на всички процеси, свързани с пускането на нов продукт на пазара и ключовите показатели на ефективността. Функционалности за планиране на сценарии и прогнозиране. Пълна видимост на ефективността на целевия пазар.

Анализ на ключови лидери на общественото мнение (KOL)

Идентифициране на ключовите лидери със значително влияние в своите общности и идеи за растеж на бизнеса ви. Автоматизирано проучване и анализ на KOL. Проследяване на тенденции и новини с автоматизиран отчет. Система за точкуване за KOL дейности и най-изявени инфлуенсъри.

Анализ на пазарни проучвания

Подобрете проучванията на вашите пазари и конкуренти с информация за тенденциите и анализ на риска и възможностите. Подобрен мониторинг на бранда. Видимост на текущите пазарни тенденции. Пълна система за мониторинг на конкурентите.

Financial Analytics

Финансово планиране и анализ

Финансовите лидери се възползват от иновациите в областта на данните и анализа, за да осигурят на ръководителите по-добра информация за управление на дигиталните им стратегии. Ние ще ви помогнем да въведете ориентиран към бизнеса подход за финансови анализи, който открива нови възможности за растеж и значително подобрява скоростта на вземане на бизнес решения.

Автоматизиран финансов репортинг

Автоматизиране на съвкупността от различни вътрешни източници на данни, с цел спестяване на време и работна ръка. Автоматизирано изпращане на ежедневни отчети. Персонализирани отчети базирани на потребителски достъп. Финансово планиране, основано на вашите данни.

CAPEX дашборд

Лесен и последователен начин за проследяване на планираните капиталови разходи и тяхната амортизация. Преглед в реално време на капиталовите разходи и разходите за поръчки. Визуален достъп до исторически разходи. 7 спестени дни от изготвяне на отчети всеки месец.

360° система за управление на плащанията

Мониторинг в реално време на дължимите плащания и система за управление на инкасо. Лесен преглед и управление на вашите вземания. Намаляване на човешката грешка при въвеждане на данни. Получаване на необходимите отчети за минути.

Анализ на продажбите и
търговски постижения

Анализът на продажбите и търговията се основава на точно и навременно отчитане.
Увеличаването на вашите продажби изисква ясен преглед на бизнес целите и ключовите индикатори
за ефективност. Ние ще ви помогнем да подобрите вашите процеси, да откриете нови възможности
чрез гъвкаво планиране на сценарии.

Оферти и търгове

Проследяване и управление на всички договори от оферти и търгове в рамките на един дашборд с включена информация за вашите конкуренти. Всички данни за договора на едно място. Автоматичното обновяване на цените. Подробен ключов показател за конкурентоспособност на договора.

Отчитане на глобалните продажби в реално време

Автоматизирани отчети за ефективността на продажбите в реално време и подобрени вътрешни анализи на данни с персонализирани функции за отчитане. Проследяване и анализ на глобалните показатели за продажби. Автоматично планирано отчитане за всички потребители. Персонализирани отчети за всеки бизнес случай.

Бонусна система, базирана на данни

Проследяване на представянето на екипите по продажбите в реално време и определяне на сумите на бонусите въз основа на данни в реално време. Повишена производителност и морален дух на екипа. Един източник на истина за всички потребители. Прозрачност на данните в цялата организация.

Sales analytics and commercial excellence
Internal process optimization - B EYE

Oптимизация на вътрешните процеси

Вътрешните процеси са гръбнакът на всеки успешен бизнес. С разработените от нас оптимизации ги привеждаме в съответствие със стратегията и целите ви, като спестяваме дни ръчна работа на вашия екип. Можете да се съсредоточите върху осигуряването на конкурентно предимство, докато ние автоматизираме вашите задачи и изпращаме всички аномалии директно във вашия имейл.

Мониторинг на риска за съответствие с ML

Проактивно установяване на проблемите със съответствието и рисковете въз основа на вашите корпоративни политики с помощта на машинно обучение (ML). Разширено идентифициране на рисково поведение. Ежедневни доклади за съответствие. Навременна реакция при потенциални нарушения.

Сертифициране на служители за отлични производствени постижения

Осигуряване на ефективен производствен процес чрез навремененно сертифициране на служителите. Преглед на сертификатите на служителите за всеки продукт. Уведомления за ресертифициране за всеки служител. Оптимизирано планиране на процеса на сглобяване.

Офис реинтеграция след COVID

Нови възможности на екипите да се чувстват комфортно заедно в офиса. Подобрена видимост на вътрешните процеси. Мониторинг на посещаемостта в офиса. Повишена ангажираност на служителите.

Производство

С нарастващия технологичен напредък, анализите на данни в производствотомогат да
подобрят дизайна и качеството на продукта, да осигурят достъп до скрита информация, да подобрят процесите
и да повишат ефективността на веригата за доставки. Ние ще ви помогнем да наблюдавате тенденциите в производството
и времето за работа, да отстраните проблеми с качеството, да минимизирате бизнес рисковете
и рисковете по безопасността в операциите и много повече.

Clear-to-Build решение за недостиг на материали

Нашето решение Clear-to-Build увеличава максимално производството в периоди на недостиг на материали, минимизира разходите и взема информирани решения за вашите производствени процеси. Адаптивен и гъвкав инструмент. Оптимизации с ML. Лесна интеграция във всяка BI система.

Проследяване и връщане на дефектни единици

Осигуряваме своевременно връщане на повредени модули, преди да стигнат до клиента. Рационализиран процес на събиране на данни. Спестени време и усилия от изготвяне на отчети. Унифицирано форматиране на данни в Excel.

Управление на производствения процес

Проследяване на производствения поток, анализ на капацитета и значително подобрение на фирмените процеси. Повишена производителност. Подобрени производствени процеси. Спад в дефектите. 2 спестени дни всяка седмица.

manufacturing

Автоматизация на
роботизирани процеси (RPA)

Един „робот“ е в пъти по-изгоден финансово от служител на пълен работен ден, като същевременно елиминира
риска от човешка грешка и гарантира навременно и съвместимо изпълнение на процеса.
С RPA можете да автоматизирате повтарящи се бизнес процеси и да подобрите производителността и ефективността,
наред със сигурността на данните. Екипът на B EYE може да ви помогне да увеличите мащабируемостта на вашия бизнес,
да оптимизирате използването на ресурси, да подобрите възможностите за анализ и много повече.

RPA

Организиране на данни за служебни пътувания

Елиминирне на повтарящи се задачи за вашия екип работа на автоматизираните процеси във фонов режим. По-бързи и по-точни резултати. 3 спестени дни всеки месец. Намалени шансове за човешка грешка.

Автоматизирано попълване на външни справки

Попълване на комплексни формуляри с еднократно натискане на бутон. Динамичен избор на необходимите данни. Автоматично попълване на сложни формуляри. Намален шанс за човешка грешка.

Роботизирана автоматизация на HR процеси

Елиминиране на ръчната работа и човешката грешка в процеса на набиране на персонал с помощта на RPA. Пълна автоматизация на повтарящите се задачи. Планирана работа на RPA бота в предпочитано време. Елиминиране на фактора човешка грешка. Спестени 2 часа всеки ден.