Интегриран модел за бизнес планиране

„Най-впечатляващото в B EYE е високото ниво на техническа подготовка на екипа и разбирането на бизнес процесите в компанията на клиента.“ - Директор на Управление на международно търсене"

Индустрия

Фармацевтична индустрия

Категория

Бизнес анализ

Държава

USA

Проектът

Разработихме Anaplan модел, който свързва, оценява и преразглежда разпределените във времето прогнози на нашите клиенти за всички промени в производството, като същевременно помага за проследяване и организиране на съответните стратегически проекти и финансовите планове.

Единен оперативен план

Подобрена реакция на пазарните промени

Подробна финансова информация

Запознайте се с нашия клиент, уважаван Директор на управление на търсенето в мултинационална медицинска компания с повече от 100 години история в индустрията. Сложността на изпълнение и предизвикателствата на фирмения проект за интегрирано бизнес планиране (IBP) провокира клиента да потърси експертните услуги на B EYE. Резултатът? Опростен процес на планиране, подобрен анализ на данни и пълен консенсус между заинтересованите страни.

Историята на нашия уважаван клиент

Нашият клиент е водеща мултинационална медицинска компания с повече от сто години история в индустрията. Екипът непрекъснато се стреми да подобрява фирмените услуги и решения с цел да отговорят на променящите се нужди на тяхната глобална клиентска база. Компанията е известна с постоянния си стремеж към високи постижения и иновативен дух, доказани с нейните успешни начинания и постижения в индустрията.

Предизвикателството на интегрираното бизнес планиране

Клиентът беше изправен пред значително предизвикателство – управление на множество Anaplan модели като част от техния проект за интегрирано бизнес планиране. Те имаха за цел да постигнат единен оперативен план за ефективно използване на ресурсите и задоволяване на нуждите на клиентите. Сложният процес на интегриране на търсенето и финансовото планиране изискваха намесата на специалист.

Защо нашият клиент избра B EYE

След отлична препоръка от надежден колега, работил с B EYE, клиентът реши да ни ангажира за малък първоначален проект. Впечатлявашият ни експертен опит, гъвкавост и бързо изпълнение, увериха клиента в качеството на услугите ни и той разшири сътрудничеството ни с техния текущ IBP проект.

Гъвкавият подход на B EYE за внедряване на IBP

Екипът на B EYE запретна ръкави и се захвана за работа. Чрез поредица от семинари събрахме потребителски истории, съобразени с нуждите на различните части на процеса на IBP и разработихме схеми и модели. Поддържахме постоянна комуникация, като следяхме напредъка и обхвата на проекта, за да гарантираме, че сме изградили модели, които отговарят на неговите променящи се нужди.

Резултатът

Чрез съвместните ни усилия постигнахме консенсус относно единен оперативен план без дебати и силен фокус върху изпълнението. Благодарение на функциите за планиране на ежедневни и седмични възможности, клиентът може да реагира бързо на променящите се сценарии, дори по вереме на пандемията COVID. Подробните търговски/оперативни отчети за продажбите, генерирани за финансовите екипи, улесниха по-детайлния преглед на процеса на приходите и разходите, както и на прогнозите за продажбите.

Позитивната оценка на нашия доволен клиент е най-добрият индикатор за успеха ни. Прочетете неговите думи за резултатите от нашите услуги.

Готови ли сте за растеж и ефективност чрез анализ на данни, планиране и автоматизация?

Свържете се с нас и поемете към успешното бъдеще на вашия бизнес.