Работно Семейство = Второ Семейство?

Работно Семейство = Второ Семейство?

By Margarite Schindler

November 6, 2023

Семейство е дума, която има различно, но важно значение за всеки от нас. Независимо дали става дума за родното ви семейство или за избран кръг от близки роднини и приятели, понятието често се разпростира и в професионалния ни живот. В тази статия ще разгледаме различни аспекти на това явление.

Съдържание

Перспективата на милениалите: Как вижданията на днешното работещо поколение променя динамиката на работното място. 

Насоки за изграждане на работно семейство: Практически съвети за създаване на подкрепяща и благоприятна работна атмосфера. 

Съвременната роля на фирмената култура при наемането на служители: Нарастващото значение на съвпадение на ценностите в процеса на подбор на кадри. 

Важни съображения за динамиката в работното семейство: Поглед към сложността и предизвикателствата, които идват от размиването на границите между професионални и лични отношения. 

Работно семейство: Често задавани въпроси

Работно семейство:Постигане на балансиран подход

Перспективата на милениалите относно работното семейство 

Милениалите (поколението на родените между 1981 и 1996 г.) днес представляват най-голямата част на пазара с почти 40% дял от работната сила. Според Forbes „щастието на милениалите на работното място изглежда неразривно свързано с качеството на взаимоотношенията, които изграждат там“. 

Според проучването на Premiere Global Services (PGI) сред 220 клиенти на GlobalMeet, 71% от милениалите искат колегите им да бъдат като тяхно второ семейство. 

Но дори това да е възможно, добра идея ли е? Сблъскването на двата основни сегмента от ежедневието и взаимоотношенията ви може да се окаже ключът към хармонията между работата и личния живот, към която винаги сте се стремили, или причината за нейното разрушаване. 

Нека първо посочим кога колегите трябва да бъдат като семейство, кога не и какви са последиците във всеки от случаите. 

Семейството традиционно се свързва с грижи, внимание, приемане, помощ и безусловна преданост. Ясно е защо служителите биха искали да се чувстват сред семейството си на работното място. Като човешки същества, ние търсим и очакваме такова отношение в близкото си обкръжение. 

Следователно, като служител, човек отива на работа всеки ден с очакването, че ще бъде приет, ще се отнасят добре с него и ще се грижат за него. От друга страна, работодателят наема служители с предположението, че те ще бъдат отдадени на работата си и винаги ще обслужват интересите на фирмата. 

Пет насоки за изграждане на работно семейство

Това изображение съдържа кръгла диаграма, представяща „Пет насоки за изграждане на работа-семейство“. Кръглата диаграма е проектирана с припокриващи се сегменти, като всеки сегмент е обозначен с една от петте насоки: доверие, помощ, общуване, приемане и ангажиране. Подредбата предполага непрекъсната и взаимосвързана връзка между петте принципа, подчертавайки тяхното значение за създаването на подкрепяща и сплотена работна среда, подобна на семейната. Цветовата схема варира в различните сегменти, с меки тонове на синьо-зелено, лилаво, прасковено и бежово, подобрявайки визуалното разделяне на всяка линия, като същевременно поддържа единно цяло.

За да се постигнат такива високи стандарти, целият персонал трябва да следва някои основни насоки: 

1. Ангажирайте се  

Подобно на връзката с близките ни, нещата невинаги ще бъдат чудесни. Човек трябва да се ангажира както с лошите, така и с добрите моменти и да има сили, за да преодолява препятствията заедно с колегите си. 

2. Общувайте 

Неправилното общуване често е основната причина за значителна част от всички проблеми. Точно както в близките семейни отношения, колегите също трябва да общуват за всичко, да слушат активно какво им се казва и да отговарят любезно и със съчувствие. 

3. Градете доверие 

Често на работното място предполагаме най-лошото за намеренията на другите хора. Златното правило е да се отнасяме към някого като към невинен до доказване на противното. Дали някой е изпратил грешен имейл? Или ви е предоставил неактуални данни? Подходете към този колега с разбиране и чрез комуникация и доверие намерете основната причина за проблема, точно както бихте направили с роднина. 

4. Приемете 

Всички ние имаме уникален опит и притежаваме различни убеждения – стига колегите да спазват основните принципи и насоки на компанията, оставете ги да бъдат такива, каквито са. Това, че някой има различна гледна точка, не означава, че тя е погрешна. Предизвикателствата са пътят към израстването. 

5. Помагайте 

В едно здраво семейство благополучието на цялата група надделява над индивидуалните импулси на отделния човек. Цялата компания работи за постигането на една и съща цел, затова подайте ръка, когато някой се нуждае от помощ. Понякога всичко, което човек желае, е малък тласък, за да разгърне пълния си потенциал. 

Разгледайте отворените ни позиции

Съвременната роля на фирмената култура при наемане на служители

Близките взаимоотношения с колегите ви носят многобройни ползи, но също така изискват много. Докато в миналото при наемането на служители се даваше приоритет на уменията на служителя, през последните години все по-голямо значение придобива съответствието с културата. 

Това доведе до новости в подбора на таланти. 

Заради по-доброто сътрудничество и по-високите нива на удовлетвореност от работата, компаниите разчитат на възможните приятелства, които служителите ще създадат, за да повишат цялостния успех на компанията. Това убеждение е нараснало както сред висшия мениджмънт, така и сред редовия персонал до степен, че несъответствието във фирмената култура може да разруши не само колегиалността в екипа, но и да разклати позицията на неподходящия служител в организацията. Работниците, които се чувстват комфортно в определена среда, я пазят от евентуални посегателства, които биха могли да нарушат постигнатата хармония. 

Може да харесате още: Полезни ЧР Съвети

Важни съображения за динамиката в работното семейство

Всеки трябва да има предвид, че има няколко критични разлики между семейството, в което сме родени и професионалното ни семейство. Докато роднините ви са даденост, работните взаимоотношения са коренно различни. Всеки член на екипа е там по свой избор и може да диктува до голяма степен резултатът от партньорството. 

Именно тук груповата динамика и политиката на компанията могат да представляват не само предимства, но и предизвикателства. Членовете на екипа могат да изразяват субективен фаворитизъм, което води до напрежение между екипите, основано на лични конфликти, а не на строго работни въпроси. 

Работно семейство: Често задавани въпроси

Какво е работно семейство?
Работното семейство е професионална среда, в която отношенията между колегите се характеризират с взаимно уважение, доверие и лични връзки, типични за традиционното семейството. Този тип динамика се насърчава чрез организационна култура, която цени и насърчава близките и подкрепящи взаимодействия между служителите. В рамките на работното семейство членовете са ангажирани с личностното израстване и професионалния успех на другия, общуват открито и със съпричастност и си оказват помощ и подкрепа точно както в едно семейство. Терминът обобщава идеята, че екипът може да постигне чувство на принадлежност и лоялност, което наподобява семейните връзки.


Какво представлява културата за изграждане на работно семейство?
Културата за изграждане на работно семейство е средата в организацията, която насърчава определени ценности и практики. Това е мястото, където границите между професионалните и личните взаимоотношения са отворени и създават атмосфера, в която служителите се чувстват ценени не само заради приноса си в работата, но и като личности. Силната култура за работно/корпоративно семейство се крепи на политики и ежедневни взаимодействия, които укрепват доверието, откритата комуникация, приемането на различията и ангажимента за взаимна подкрепа. Тази култура може значително да повиши удовлетвореността от работата, задържането на служителите и цялостния успех на организацията, като създава по-емпатична и подкрепяща работна среда.


Кои са трите компонента на културата за изграждане на работно семейство?
Трите ключови компонента на културата за изграждане на работно семейство са:
1. Политики и практики, ориентирани към взаимоотношенията: Организацията дава приоритет на инициативи, които улесняват междуличностните отношения сред служителите, например тийм билдинг дейности, съвместни проекти и социални събития.
2. Подкрепящо управление: Лидерите и мениджърите в организацията активно насърчават добрите взаимоотношения в екипа и дават пример с поведениети си, като признават важността на живота извън работното място и осигуряват подкрепа за индивидуалните нужди на служителите.
3. Открита комуникация и съпричастност: Отличителен белег на работното семейство е наличието на прозрачни, честни и емпатични канали за комуникация, които позволяват споделяне на идеи, обратна връзка и личен опит, като насърчават чувството за разбиране и съпричастност сред служителите.


Как се създава култура за изграждане на работно семейство?
Формирането на семейство на работното място включва няколко целенасочени стъпки:
1. Създайте основа за доверие, като насърчавате почтеността и откритостта във всички взаимодействия.
2. Насърчавайте ясна, емпатична и редовна комуникация, за да изградите разбиране и съпричастност сред членовете на екипа.
3. Стимулирайте ангажираността, като признавате и възнаграждавате не само индивидуалните постижения, но и приноса за успеха и сплотеността на екипа.
4. Окуражете приемането и приобщаването, като отбелязвате разнообразието и позволявате на хората да изразят своя уникален опит и перспективи.
5. Улеснете оказването на помощ чрез създаване на подкрепяща, подобна на семейната среда на работното място, където колегите могат да разчитат един на друг за съдействие и ресурси.


Нормално ли е да бъдеш дискретен относно личния си живот на работното място?
Запазването на дискретност за личния живот на работното място е не само приемливо, но и необходимо. Макар че културата за работното семейство насърчава близостта и личните връзки, тя също така уважава индивидуалните граници и избора да се запазят някои аспекти от живота в тайна. Балансираният подход позволява на служителите да решат какво и колко искат да споделят по отношение на личния си живот. Това помага за изграждането на среда, в която те могат да се развиват професионално и същевременно да се чувстват комфортно.

Работно семейство: Постигане на балансиран подход

В заключение ще кажем, че макар сближаването с колегите да има положителен ефект върху благосъстоянието и ангажираността към работата, то трябва да се приема с известни резерви. Понякога, в заетостта си да доказваме лоялността си към компанията, не успяваме да се погрижим за себе си като личности. В офиса има място за приятелства и близки отношения. И все пак никога не трябва да се забравя, че е необходим добре балансиран подход при съчетаването на стратегическите бизнес решения с личните дела. Крайната цел трябва да бъде стремежът към създаване на положителна и благоприятна среда, като същевременно се вземат предпазни мерки по отношение на възможните отрицателни последици. 

Работното семейство може да не е непременно равно на (=) второ семейство, но лидерите трябва да гарантират, че тяхната култура позволява то да се доближи максимално до него (≈).