B EYE Решения с UI Path

B EYE Решения с UI Path

By Stiliyan Neychev

July 28, 2023

Какво е UiPath?

UiPath е софтуерна компания за роботизирана автоматизация на процеси (RPA), която рационализира фирмените процеси, подобрява ефективността и проправя пътя ви към съвременна дигитална трансформация. RPA може да автоматизира всички повтарящи се и скучни дейности, така че вашият екип да се съсредоточи върху интересните задачи с добавена стойност за компанията ви. Автоматизирането на този тип ръчни задачи допринася за намаляване на разходите и риска от човешка грешка.

Автоматизирайте ежедневните си процеси с UI Path и B EYE

B EYE ще ви помогне да спестите време и усилия чрез роботизирана автоматизация на процесите. С решенията на нашите сертифицирани UiPath експерти, ще се справите завинаги досадните и повтарящи се ръчни процедури, които убиват иновациите и продуктивността. Вашите служители ще бъдат свободни да се съсредоточат върху важните стратегически въпроси.

b eye and ui path robot automation parners

Нашите RPA автоматизации са спестили на клиентите ни повече от 10 000 часа — време, което те пренасочиха в развитието на своя бизнес с помощта на данните. Богатият опит на девелъпърите на B EYE гарантитра не само безпроблемна автоматизация за вашите рутинни задачи, но и експертни консултации относно най-добрите подходи за оптимизация на работния процес. Експертите на B EYE ще ви помогнат да увеличите мащабируемостта на вашия бизнес, да оптимизирате използването на ресурси, да подобрите възможностите си за анализ и много повече.