Какво е QlikCloud и защо да мигрирате от сървъри към клауда [+ безплатен чеклист за сваляне]

Какво е QlikCloud и защо да мигрирате от сървъри към клауда [+ безплатен чеклист за сваляне]

By Marta Teneva

Какво е QlikCloud и защо да мигрирате от сървъри към клауда [+ безплатен чеклист за сваляне]

By Lia Katerova

November 16, 2023

Всички говорят, че „данните са сила“, и макар да звучи като клише, това е факт. Да, данните са сила и компаниите, които могат да реализират максимално потенциала им, са способни да вземат информирани решения, да спечелят конкурентно предимство и да постигнат по-бърз растеж. Именно тук се появяват инструментите за business intelligence (BI), а Qlik е начело в тази област. Определена като лидер в Магическия квадрант на Gartner за 2023 г. за 13-та поредна година, Qlik е компания, която предоставя модерни и ефективни инструменти за интегриране и анализ, за да помогне на фирмите да разберат своите налични данни и да ги използват за ускоряване на своето развитие.   

През последните години Qlik преминава към облачно базирана платформа, която осигурява вълнуващи нови възможности за улавянето на всеки бизнес момент чрез:   

 • Информация в реално време  
 • Автоматично генерирани изводи  
 • Незабавни действия 

Като единствената облачна платформа, създадена за active intelligence, Qlik Cloud позволява достъп до вашите данни и информация навсякъде, сътрудничество с членовете на екипа и мащабиране според нуждите.   

В тази статия ще разгледаме какво представлява Qlik Cloud, как работи и как може да бъде от полза за големи, средни и малки фирми. Също така ще ви помогнем да планирате безпроблемна миграция към Qlik Cloud стъпка по стъпка с подробен чеклист. 

Изтеглете чеклист за миграция към Qlik Cloud 

Независимо дали сте собственик на малък бизнес или голяма корпорация, познаването на Qlik Cloud може да ви помогне да вземате по-бързи, базирани на данни решения, и да подобрите резултатите си.   

Затова нека да разгледаме света на Qlik Cloud и да видим какво може да ви предложи.   

Независимо дали сте собственик на малък бизнес или голяма корпорация, познаването на Qlik Cloud може да ви помогне да вземате по-бързи, базирани на данни решения, и да подобрите резултатите си.   

Затова нека да разгледаме света на Qlik Cloud и да видим какво може да ви предложи.   

Съдържание

Какво е Qlik Cloud?

Интеграция на данни в Qlik Cloud

Qlik Cloud Analytics

Какви са ползите от преминаването от сървъри към Qlik Cloud?

Преминаване към Qlik Cloud: Подробен чеклист

Компании, които успешно са преминали към облака: Netflix, Amazon и Coca-Cola

Често задавани въпроси за Qlik Cloud

Започнете прехода си към анализи в облака с Qlik Cloud

Какво е Qlik Cloud?

Qlik Cloud е облачна платформа за business intelligence, която предлага на потребителите сигурен достъп и анализ на данни от всяко устройство или местоположение. Платформата използва съвременни облачни технологии, за да предостави иновативни функции и възможности, които позволяват на бизнеса да взема информирани решения и да постигне конкурентно предимство.    

В Qlik Cloud се предлагат и усъвършенствани функции като търсене на естествен език (natural language search), прогнозен анализ (predictive analytics), машинно обучение (machine learning) и препоръки, базирани на изкуствен интелект (AI). Това улеснява потребителите в откриването на скрити модели и тенденции в своите данни, а това им дава възможност да вземат по-информирани решения.

table showing all the things Qlik Cloud Analytics can provide

Източник: www.qlik.com

Qlik Cloud може да се раздели на две основни функции: Qlik Data Integration и Qlik Analytics. Нека се запознаем подробно с техните функционалности. 

Интеграция на данни в Qlik Cloud

В днешно време фирмите генерират огромни количества данни. За съжаление, голяма част от тези данни не са подготвени за анализ или не са достъпни и често са в неструктуриран и неизползваем формат. Qlik предлага решение на този проблем, като операционализира DataOps за анализи. Това означава, че фирмите могат да трансформират необработените данни в надеждна практическа информация, която е лесно достъпна за всеки аналитичен инструмент. С въвеждането на Qlik Cloud Data Integration инженерите по данни (data engineers) вече могат да доставят, трансформират и обединяват данни чрез iPaaS (интеграционна платформа като услуга) на Qlik, което улеснява интегрирането на данни от различни източници и оптимизира процеса на управление на данните.

Функции и възможности на Qlik Cloud Data Integration 

 • Придвижване на данни и стрийминг 

Ускорете репликирането, централизирането и стрийминга на данни в широк спектър от бази данни, включително mainframe, SAP и SaaS приложения. Възможностите на платформата за улавяне на промени в данните в реално време позволяват бързо и ефективно предоставяне на данни до популярни облачни платформи за downstream analytics (последващи анализи). Можете да стриймвате актуализации в реално време, когато те постъпват, като така осигурявате най-новите данни и давате възможност за анализ в реално време. Също така можете гъвкаво да автоматизирате множество профили за репликация, като например one-to-many publication, data-type mapping и schema synchronization – всичко това в drag-and-drop интерфейс без ръчно кодиране. Благодарение на това можете да стриймвате централизирането на данни в data lakes и да интегрирате наследени системи със среди с микроуслуги.

 • Автоматизация на data warehouse

Подход, който автоматизира и ускорява операциите в cloud data warehouses (облачни хранилища за данни). Data warehouse automation (DWA) непрекъснато обработва всички данни в реално време, автоматизира целия жизнен цикъл на data warehouse с управляван от модели работен процес и прави data marts лесно достъпни в цялата ви организация с каталогизиране — всичко това, без да изисква нито един ред код. Data engineers могат да създават модел на данните, да добавят нови източници на данни и да осигуряват нови data marts с лекота, благодарение на гъвкавостта и адаптивността на платформата. Използването на автоматизация на DWA гарантира успех на всеки етап от процеса — от моделирането на данните и постъпването им в реално време до data marts и data governance (управлението на данни).

 • Трансформиране на данни

Можете да конвертирате, съединявате, обогатявате, консолидирате и стандартизирате данни от разнородни формати или структури, чрез push-down ELT подход. Трансформирането на данни в Qlik Cloud е лесно и ви позволява да превърнете необработени данни в структуриран и организиран формат, оптимизиран за анализ. Можете да събирате, почиствате и оформяте данни от различни източници, като електронни таблици, бази данни и т.н., и да създадете единен модел на данните, който ще осигури практически приложими изводи.

 • Автоматизация на приложенията 

Получавате мигновена информация за всеки аспект на вашия бизнес за да можете да предприемете незабавни действия. Qlik Application Automation лесно осъществява свързването с водещи на пазара SaaS приложения, като Microsoft Teams, Salesforce и Slack, и интегрира тези системи в бизнес процес с простичко drag-and-drop. Можете лесно да определите кои събития трябва да активират действие във вашето SaaS приложение и ще можете да реагирате на критични промени незабавно. Например, ако продажбите ви спаднат под дадено число, автоматично ще ви бъде изпратен имейл или уведомление в Teams.

Qlik Cloud Analytics 

Qlik е водеща компания в новото поколение анализи, която задава стандартите за компаниите, стремящи се да вземат решения въз основа на данните. Облачните анализи са начин за извършване на анализ на данни и business intelligence чрез използване на управлявана от доставчика инфраструктура, а не чрез собствени локални сървъри. Qlik Cloud Analytics е цялостна, базирана на облачна технология платформа за модерен business intelligence, която предоставя полезна информация на всички лица, отговорни за вземането на решения. 

Qlik Cloud Analytics

Qlik е водеща компания в новото поколение анализи, която задава стандартите за компаниите, стремящи се да вземат решения въз основа на данните. Облачните анализи са начин за извършване на анализ на данни и business intelligence чрез използване на управлявана от доставчика инфраструктура, а не чрез собствени локални сървъри. Qlik Cloud Analytics е цялостна, базирана на облачна технология платформа за модерен business intelligence, която предоставя полезна информация на всички лица, отговорни за вземането на решения. 

Функции и възможности на Qlik Cloud Analytics

 • Визуални дашборди 

Visualization dashboards (визуалните дашборди) са основни инструменти за трансформиране на вашите данни в бизнес-стойност. Qlik Cloud предлага ефективни инструменти за визуализация, които позволяват на потребителите да създават интерактивни дашборди, отчети и диаграми, с чиято помощ успяват да разберат по-добре своите данни. Тези инструменти позволяват на бизнеса да установи тенденции, модели и прозрения, които иначе биха могли да останат незабелязани, а това улеснява вземането на информирани решения.

 • Augmented Analytics AutoML

Qlik AutoML е част от пълния пакет от възможности за разширен анализ, налични в Qlik Cloud. Той разпознава модели и движещи фактори в исторически данни, за да създаде модели за машинно обучение, които могат да предсказват бъдещи резултати, посредством прост подход без код за бизнес анализатори. С разширените аналитични възможности на Qlik получавате изчисления в реално време, като можете да правите интерактивни селекции и да тествате „what-if“ сценарии. 

 • Вграден анализ 

Вграденият анализ (embedded analytics) е технология, предназначена да направи анализа на данни и business intelligence по-достъпни за всяко приложение или потребител. Надскочете границите на дашборда и поставете анализа в центъра за вземане на решения. С пълния набор от отворени API можете да вграждате анализи в оперативни приложения, както и да създавате mashups и външни приложения. Поставете аналитичните изводи в ръцете на хората, които могат да предприемат незабавни действия.

 • Алармиране за действие 

Чрез използването на известия (alerts) потребителите могат да получават предупредителни съобщения относно всякакви промени в данните, което им дава възможност да реагират своевременно на измененията в техния бизнес. Включете действия, които се задвижват от събития (event-driven actions), чрез интуитивен, low-code интерфейс, който не изисква човешка намеса.

Разгледайте нашите услуги за автоматизация на роботизирани процеси

Какви са ползите от преминаването от сървъри към Qlik Cloud? 

Както споменахме по-рано, в днешния динамичен свят данните са навсякъде и водещите организации вече са осъзнали важността на добрия анализ на данни и business intelligence. Наличието на подходящи инструменти, обаче, е само първата стъпка към успеха. За да изпреварят конкуренцията, организациите трябва да са в състояние да вземат ключови решения в реално време, тъй като последиците дори от един избор могат да определят успеха или провала на цялата операция. 

qlik-cloud-data-analytics

Как можете да получите достъп до данните си за секунди, по сигурен и лесен начин? Като преминете към облака. Бъдещето на анализите е в облака и преходът към cloud computing може да промени изцяло вашия бизнес. Чрез прехода към облачна среда фирмите могат да си осигурят стратегическо предимство и да достигнат върха в своята индустрия. Цифрите говорят сами:

 • Всички компании използват поне един публичен или частен облак.   
 • До 2025 г. 85 % от организациите ще бъдат „cloud first“.   
 • Над 60 % от всички корпоративни данни се съхраняват в облак

Все още не сте сигурни? Нека посочим основните предимства на преминаването към облака: 

Мащабируемост

Qlik Cloud предоставя гъвкави и мащабируеми решения, които могат бързо да се адаптират към променящите се нужди на вашия бизнес. При локално внедряване трябва да инвестирате в допълнителен хардуер и инфраструктура, за да увеличите или намалите мащаба си. Но с Qlik Cloud можете лесно да регулирате абонамента и ресурсите си според нуждите, така че да отговорят на изискванията на вашия бизнес. Тази гъвкавост е особено важна за фирми с променливи обеми данни или сезонно търсене. 

По-ниски общи разходи за притежание

Коя организация не обича да пести разходи и да работи ефективно? Мигрирането към Qlik Cloud може да ви помогне да спестите пари от разходите за хардуер, поддръжка и персонал. При локално внедряване трябва да закупите, инсталирате и поддържате хардуер и софтуер, което е скъпо и отнема много време. С Qlik Cloud не е нужно да управлявате и поддържате собствена инфраструктура. Qlik Cloud се грижи за цялата поддръжка и обновяване на инфраструктурата, като ви спестява време и пари.

По-добър достъп

С Qlik Cloud можете да получите достъп до данните и анализите си от навсякъде, по всяко време и от всяко устройство. Това означава, че можете да работите от разстояние или в движение, да си сътрудничите с колеги по-лесно и да вземате информирани решения в реално време. Разбира се, не насърчаваме работата в почивните дни, но дори и това да е така, Qlik Cloud предоставя и мобилно приложение, което ви позволява да получите достъп до данните и анализите си от смартфон или таблет, така че да сте на линия, дори когато сте далеч от бюрото си.

a cloud representing cloud security and scalability

Повишена сигурност

Съответствието и сигурността са вградени, за да защитят най-критичните за бизнеса работни задачи и най-чувствителните данни. Qlik Cloud предоставя усъвършенствани функции за сигурност, като криптиране, маскиране на данни и контрол на достъпа, за да гарантира безопасността и поверителността на вашите данни. С Qlik Cloud можете да сте сигурни, че данните ви са защитени и в безопасност.

По-бързо достигане на желаната ефективност

Qlik Cloud предлага бърз и безпроблемен процес на миграция, като ви позволява моментално да се възползвате от предимствата на базираните в облака анализи. С Qlik Cloud стартирате работа за минути, без да е необходимо сложно внедряване на инфраструктура или инсталиране на софтуер. Това означава, че можете да започнете да виждате резултати и да създавате добавена стойност за бизнеса си по-бързо. Qlik Cloud също така предоставя удобен за потребителя интерфейс, който улеснява създаването и споделянето на визуализации, отчети и дашборди, така че бързо да извлечете информация и да вземате решения, основани на данни. 

Преминаване към Qlik Cloud: Подробен чеклист

лед безбройните ползи от миграцията от сървъри към Qlik Cloud е важно да имате ясен план за действие, за да осигурите плавен и ефективен преход. Макар че преходът обещава рационализирани операции, подобрена достъпност и намалени инфраструктурни разходи, процесът на миграция изисква внимателно планиране и стратегически подход. За да помогнем на бизнеса да се ориентира в този трансформиращ процес, изготвихме изчерпателен чеклист. Този инструмент е създаден, за да ви води стъпка по стъпка, така че да ви гарантира максимално възползване от предимствата на Qlik Cloud, като същевременно сведе до минимум потенциалните предизвикателства при миграцията.

Изтеглете чеклист за миграция към Qlik Cloud

Компании, които успешно са преминали към облака: Netflix, Amazon и Coca-Cola

Въпреки че обхванахме цялата съществена информация относно преминаването към облака, считаме, че ще бъде от полза да допълним теоретичните знания с реални примери. В тази връзка събрахме няколко примера за лидери в своята сфера, които са мигрирали към облака и са се облагодетелствали от множество му преимущества.

what are the benefits of qlik cloud

Netflix

Чудили ли сте се някога как Netflix съумява да предложи персонализирани препоръки за филми, които изглеждат почти като направени специално за вас? Всъщност тайната се крие в преместването им от локални сървъри в облака, което им позволява да използват усъвършенстван анализ на данни и алгоритми за машинно обучение, за да анализират вашите навици и предпочитания за гледане. Така че следващия път, когато Netflix Ви изненада с невероятно предложение за филм, ще знаете как точно са го направили.

Amazon

По подобен начин Amazon придобива конкурентно предимство чрез анализа на данни и машинното обучение, като предоставя персонализирани препоръки за продукти на своите клиенти. Прехвърляйки операциите си за анализ на данни и business intelligence в облака, Amazon успява да анализира огромни количества данни в реално време, благодарение на което предлага персонализирани оферти въз основа на историята на сърфиране и покупки.

Кока-Кола

Световният гигант в производството на напитки Coca-Cola използва възможностите на анализа на данни и business intelligence, за да изпревари конкуренцията. Мигрирайки операциите си към облака, Coca-Cola обработва огромни количества данни в реално време. Чрез използването на усъвършенствани алгоритми за машинно обучение компанията може да анализира предпочитанията на клиентите и поведението им при покупка от множество източници, включително социалните медии. Този базиран на данни подход дава на Coca-Cola по-дълбоко разбиране на клиентските нагласи и трендове. Tова ѝ позволява да разработва нови продукти и целенасочени маркетингови кампании, които резонират с клиентите ѝ. С иновативното си използване на технологии и данни Coca-Cola се е утвърдила като лидер в производството на напитки.

Често задавани въпроси за Qlik Cloud

Започнете прехода си към анализи в облака с Qlik Cloud

Qlik Cloud се е доказал като безценен инструмент за компании от цял свят, който им позволява да придобият по-дълбоко разбиране за своите клиенти и да разработват по-добри продукти и кампании.   

В B EYE разбираме значението на данните в бизнеса и можем да ви помогнем да преминете към Qlik Cloud и да използвате заедно всички негови забележителни функции. Независимо дали сте собственик на малък бизнес или голямо предприятие, разбирането на Qlik Cloud може да ви помогне да вземате по-информирани решения и да постигате по-добри резултати.   

Свържете се с нас днес, за да научите повече за Qlik Cloud и за това как можем да ви помогнем да използвате потенциала на вашите данни. 

Запазете си консултация с нашите Qlik специалисти

Name(Required)
Company Name(Required)