Магически квадрант на Гартнър (Gartner Magic Quadrant) 2023: Задълбочено сравнение на Power BI, Tableau и Qlik

Магически квадрант на Гартнър (Gartner Magic Quadrant) 2023: Задълбочено сравнение на Power BI, Tableau и Qlik

By Lia Katerova

November 7, 2023

Съвременните инструменти за analytics и business intelligence (ABI) непрекъснато се развиват и организациите логично се насочват към решения с artificial intelligence (AI) и machine learning (ML), както и към облачните екосистеми. Докладът Магически квадрант на Гартнър (Gartner Magic Quadrant) е надежден източник на информация за компаниите, които искат да оценят и сравнят водещите платформи за анализ на бизнес данни. 

Gartner Magic Quadrant 2023

В тази статия ще разгледаме силните страни и ограниченията на три от лидерите в категорията за ABI платформи — Power BI, Tableau и Qlik — въз основа на доклада Gartner Magic Quadrant 2023, като се фокусираме върху следните категории: Внедряване, свързаност на данните, визуализация на данните, трансформиране на данните, моделиране на данните, отчети и цени. 

Открийте нашите услуги за анализ на данни

Съдържание

Qlik в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Изчерпателен анализ

Tableau in Gartner Magic Quadrant 2023: A Detailed Overview

Позиция на Microsoft Power BI в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Анализ

Магически квадрант на Гартнър: Често задавани въпроси

Сравнение на Power BI, Tableau и Qlik: Заключителни мисли за магическия квадрант на Gartner за 2023 г.

Qlik in Gartner Magic Quadrant 2023

Qlik в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Изчерпателен анализ 

Qlik е лидер в Магическия квадрант на Gartner за 2023 г. за 13-та поредна година.  В основата на Qlik е Qlik Sense Enterprise SaaS, което включва Qlik Sense, Qlik AutoML и Qlik Application Automation в рамките на платформата Qlik Cloud.  

Qlik Sense може да бъде внедрен като клиентски управляван продукт в съществуваща инфраструктура или в собствения облак на клиента. Компанията има партньорства на най-високо ниво с основните доставчици на облачни услуги (AWS, Microsoft, Google), както и с Databricks и Snowflake. 

През 2023 г., след интегрирането на Big Squid, Qlik пусна на пазара Qlik AutoML, който предлага автоматизирано прогнозиране, клъстериране и анализ на ключови фактори за citizen data scientists в рамките на екосистемата Qlik Cloud. Qlik въведе и Augmented Authoring за генериране на дашборди чрез AI с лесно въвеждане на команди на естествен език (natural language inputs) и автоматизирано оформление. 

Сравнителна графика, показваща силните страни и предупреждения за Qlik. Силните страни включват: гъвкавост при разполагане в множество облаци, разнообразна връзка с данни, потребителско-центрирана визуализация на данни, автоматизирана трансформация на данни, моделиране на данни с асоциативен двигател, интерактивна персонализация на отчетите и различни възможности за ценообразуване. Предупрежденията сочат потенциално объркване между продуктите на Qlik, възприемана непълноценност във визуализацията спрямо Tableau, възможно по-малко интуитивна трансформация на данни и потенциалната перцепция, че ценообразуването на Qlik може да не е толкова конкурентноспособно спрямо съперниците му.

Внедряване на Qlik: Гъвкавост в облачните екосистеми 

Предимства 

Qlik предлага multi-cloud стратегия, която позволява на организациите да внедряват продуктите му в съществуваща инфраструктура, в собствена облачна среда или чрез SaaS опциите си. Тази гъвкавост е особено привлекателна за организации с различни инфраструктурни изисквания. 

Недостатъци 

Някои клиенти може да бъдат объркани от наличието на два различни продукта на Qlik – Qlik Sense и QlikView – и техните пътища за миграция.  

Свързаност на данните с Qlik: Обединяване на разнообразни източници на данни  

Предимства 

Впечатляващите възможности за свързване на данни (data connectivity) на Qlik позволяват на потребителите да обединяват различни източници на данни, включително бази данни, облачни платформи и файлови формати. Силните партньорства на Qlik с AWS, Microsoft, Google, Databricks и Snowflake подчертават тези възможности.  

Недостатъци 

Не се наблюдават такива.  

Визуализация на данни в Qlik: Възможности с изкуствен интелект (AI) 

Предимства 

Qlik предоставя разнообразни възможности за визуализация на данни за лесно и бързо създаване на интерактивни и визуално привлекателни отчети. AI-функцията Augmented Authoring на Qlik позволява на потребителите да генерират дашборди с въвеждане на естествен език и автоматизирани оформления, което прави визуализацията на данни по-лесна за потребители без технически умения.  

Недостатъци 

Възможностите за визуализация на Qlik може да се възприемат като по-малко усъвършенствани от предложенията на Tableau.  

Трансформиране на данни с Qlik: Автоматизация и удобство за потребителя 

Предимства 

Qlik предлага усъвършенствани функции за трансформиране на данни чрез технологиите си за интегриране на данни. Неотдавнашното придобиване на Big Squid доведе до създаването на Qlik AutoML, който поддържа автоматично прогнозиране, клъстериране и анализ на ключови фактори за citizen data scientists.  

Опитайте Qlik Auto ML безплатно

Недостатъци  

Според някои потребители, възможностите за трансформиране на данни на Qlik са по-малко интуитивни от тези на конкурентите му.  

Моделиране на данни в Qlik с associative engine 

Предимства 

Qlik поддържа както основно, така и усъвършенствано моделиране на данни със своя associative engine, което помага на потребителите да създават сложни връзки и йерархии на данните. Тази функционалност позволява и безпроблемна навигация между различни източници на данни, без да са необходими сложни data warehousing решения.  

Недостатъци 

Не са докладвани такива.  

Отчети в Qlik: Интерактивност и персонализация 

Предимства 

Qlik предлага солидни възможности за изготвяне на отчети, включително интерактивност, персонализирани визуализации и лесно споделяне. Неговата функция за автоматизация на приложенията използва визуален подход без код за бързо сглобяване на автоматизирани потоци, което позволява вграждане на анализи в бизнес приложения и процеси.  

Недостатъци 

Не са докладвани такива.  

Цена на Qlik: Какви са вашите възможности 

Предимства 

Qlik предлага различни варианти на ценообразуване, съобразени с различните организационни нужди и размери, като са налични модели на ценообразуване, базирани на потребители и капацитет.  

Изпробвай Qlik Sense Business безплатно

Недостатъци 

Ценовата структура на Qlik може да се възприеме като по-малко конкурентна от тази на някои от другите водещи платформи, например Power BI. По-конкретно, цената на най-евтиния продукт, Qlik Sense Analyzer, е срванително по-висока спрямо средния клас потребителски роли на някои конкуренти.  

Qlik в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Обобщение и изводи

Най-силните страни на Qlik са multi-cloud стратегията, цялостните решения в рамките на платформата и постоянно обогатяващата се гама от предлагани продукти и функционалности. Впечатляващите възможности за свързване на данни и силни партньорства с големи доставчици на облачни услуги също отличават платформата. Най-големият минус на Qlik е потенциалното объркване, причинено от наличието на два различни продукта – Qlik Sense и QlikView – и необходимостта от миграция между тях.

Имате проект за анализ на данни?

Говорете с нашите Qlik експерти.

Tableau in Gartner Magic Quadrant 2023

Tableau в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Подробен преглед 

Tableau, собственост на Salesforce, е лидер в Магическия квадрант за 2023 г. за 11-та поредна година. Компанията се фокусира върху визуално базирано проучване, което дава възможност на потребителите да имат достъп, да подготвят, анализират и представят изводи от своите данни. 

CRM Analytics предлага разширени възможности за анализ за анализатори и citizen data scientists . През 2023 г. Tableau подобри контекстуаното извличане на информация с по-дълбока интеграция със Salesforce Data Cloud и усъвършенства функционалностите за decision intelligence чрез интегриране на domain-aware insights в native приложения на Salesforce.  

Сравнителна графика, която подчертава силните страни и предупрежденията за Tableau. Сред силните страни са: гъвкавост при разполагане в облака и на място, обширна връзка с данни и интеграция, пиксел-съвършена визуализация на данни и разказване на истории, мощна трансформация на данни с функцията Data Prep, гъвкавост при моделирането на данни, персонализиран интерактивен отчет и разнообразие от опции за ценообразуване. Предупрежденията включват: потенциални притеснения след придобиването от Salesforce относно стратегията, насочена към облака, случайни предизвикателства при интеграцията на конкретни източници на данни, по-стръмен крив на обучение за някои потребители, потенциално по-малко удобство за не-технически потребители на Data Prep, необходимостта от експертно знание, за да се използват напълно разширените възможности за моделиране на данни, потенциални ограничения във функциите за отчитане за конкретни случаи на употреба и възприемане на високи цени в сравнение с други платформи.

Внедряване на Tableau: Възможности за работа в облак и в съществуващи инфраструктури 

Предимства 

Tableau предлага гъвкавост при внедряването с опции за облачно базирани, локални и хибридни среди, отговарящи на редица организационни нужди.  

Недостатъци 

След придобиването му от Salesforce, cloud-first продуктовата стратегия на Tableau, може да доведе до опасения относно дългосрочната поддръжка на съществуващите клиенти с локална инфраструктура и потенциален натиск за миграция към облака.  

Свързване на данни и източници на Tableau 

Предимства 

Tableau предоставя широки възможности за свързване на данни, като поддържа голямо разнообразие от източници на данни, включително връзки в реално време и интеграция с различни платформи, като бази данни, приложения и облачни услуги.  

Недостатъци 

Въпреки че Tableau поддържа богат набор от източници на данни, клиентите понякога могат да се сблъскат с предизвикателства с определени конектори или да се нуждаят от допълнителна персонализация, за да отговорят на уникалните им потребности, свързани с интеграцията.  

Визуализация на данни на Tableau: Функции за визуално разказване на истории 

Предимства 

Tableau е известен със своите перфектни дашборди, разширени опции за визуализация и възможност за създаване на визуално зашеметяващи и проницателни отчети за различни бизнес сценарии и аудитории.  

Недостатъци 

Въпреки обширните си възможности, обучението за работа с Tableau може да затрудни някои потребители, особено тези, които са нови във визуализацията на данни или имат ограничен технически опит.  

Функции за трансформиране на данни в Tableau 

Предимства 

Tableau предлага богати възможности за трансформиране на данни чрез функцията си Data Prep, която позволява на потребителите да почистват, комбинират и манипулират ефективно данни от различни източници.  

Недостатъци 

Макар че Data Prep е ценен инструмент, той може да не е толкова удобен за нетехнически потребители и може да изисква допълнително обучение или поддръжка за ефективно използване.  

Моделиране на данни в Tableau: Гъвкавост и възможности 

Предимства 

Tableau поддържа както основно, така и усъвършенствано моделиране на данни, което позволява на потребителите да създават сложни връзки с данни, йерархии и изчисления, за да отговорят на редица аналитични нужди.  

Недостатъци 

Възможностите на Tableau за моделиране на данни, макар и солидни, може да изискват по-високо ниво на експертни познания, за да се използват пълноценно, особено в комплексни работни случаи.  

Отчети в Tableau: Интерактивност и възможност за персонализиране 

Предимства 

Tableau предоставя солидни възможности за изготвяне на отчети, включително интерактивност, персонализирани визуализации, актуализации на данни в реално време, лесно споделяне и функции за сътрудничество.  

Недостатъци 

Въпреки че функциите за очети в Tableau са изчерпателни, специфичните нишови клиентски изисквания или персонализации не са толкова лесно изпълними, както при други платформи.  

Цена на Tableau: Ценова структура и съображения 

Предимства 

Tableau предлага различни варианти за ценообразуване, включително различни нива на планове и лицензиране на база роли, съобразени с различните организационни нужди и бюджети.  

Недостатъци 

Въпреки разнообразните ценови опции, ценовата структура на Tableau е по-малко конкурентна в сравнение с други платформи, като Power BI, и може да изисква допълнителни инвестиции за add-ons или premium функции.  

Tableau в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Изводи 

Tableau е известен със своите естетични и функционални табла за управление, разширени възможности за визуализация на данни и функции за анализ. Гъвкавостта при визуализацията на данни е силна страна на платформата. Най-големият минус на Tableau е сигурността и ценообразуването, като някои клиенти смятат, че моделът на ценообразуване е по-малко конкурентен и изисква допълнителни инвестиции в мерки за сигурност. 

Имате проект за визуализация на данни?

Свържете се с нашите Tableau експерти.

Power BI in Gartner Magic Quadrant 2023

Позиция на Microsoft Power BI в магическия квадрант на Gartner за 2023 г: Анализ 

Power BI запазва позицията си на лидер в Магическия квадрант на Gartner за 2023 г. Като част от пакета Microsoft 365, се интегрира безпроблемно с Azure и Teams. Power BI може да се внедри в съществуваща инфраструктура или като облачна услуга и има силни партньорства с големи доставчици като AWS, Google и собствения Microsoft Azure.  

През 2023 г. Microsoft представи нови функции, като възможности за проследяване на метрики, Premium Gen 2 за усъвършенстване на ценовата ефективност и low-code data marts за подобряване на достъпа до самостоятелно управлявани решения за релационен анализ.  

Сравнителна графика, детайлизираща силните страни и предупрежденията за Power BI. Силните страни включват: синергия при разполагане с Microsoft Azure, обширна връзка с данни с коренни и трети интеграции, потребителски ориентирани инструменти за визуализация, способности за трансформация на данни чрез Power Query, напреднали функции за моделиране на данни, динамични способности за отчитане и гъвкави ценови категории. Защитни мерки включват: ограничение към Azure за облачно разполагане, потенциални компликации с интеграции на платформи, които не са на Microsoft, възможно по-малко обширни опции за персонализация в сравнение с конкуренти като Tableau, стръмен крив на обучение за Power Query, потенциални несъответствия при моделиране на данни поради предизвикателства с управлението и създаването на съдържание, архитектурни ограничения, които ограничават интеграцията с други платформи, и потенциални притеснения относно достъпността на премиум функции.

Внедряване на Power BI: Синергия с Microsoft Azure 

Предимства 

Power BI предлага безпроблемна интеграция с Microsoft 365, Azure и Teams, което го прави естествен избор за организациите в екосистемата на Microsoft. Той поддържа както облачни, така и внедрявания в съществуващи инфраструктури, в зависимост от потребностите на клиента.  

Разгледайте още: B EYE Решения с Power BI

Недостатъци 

Внедряването на Power BI в облака е ограничено до Azure — недостатък за организации, които използват услигите на други облачни доставчици, или за фирми, които не желаят да се обвържат с конкретен доставчик.  

Свързване на данни в Power BI: Интеграция с платформи извън пакета на Microsoft 

Предимства 

Power BI поддържа разнообразни източници на данни, включително връзки в реално време, и предлага стабилна интеграция с различни услуги, продукти и платформи на Microsoft и трети страни.  

Недостатъци 

Въпреки че Power BI предоставя добри възможности за свързване на данни, интеграцията с платформи, които не са на Microsoft, може да изисква допълнителна персонализация или да е по-трудоемка в сравнение с някои конкуренти.  

Визуализация в Power BI: Удобни за потребителя инструменти 

Предимства 

Power BI предоставя удобен за потребителя интерфейс и много възможности за визуализация за лесното създаване на привлекателни и интерактивни отчети за различни бизнес сценарии.  

Недостатъци 

Според някои потребители, опциите за персонализация на Power BI са по-малко изчерпателни от предложенията на Tableau, особено за по-комплексни или уникални изисквания за визуализация.  

Трансформиране на данни в Power BI: Използване на Power Query 

Предимства 

Power BI предлага надеждни възможности за преобразуване на данни чрез Power Query, което позволява на потребителите ефективно да почистват, преобразуват и комбинират данни от различни източници.  

Недостатъци 

Въпреки че Power Query е отличен инструмент, не е толкова интуитивен за някои потребители, особено за тези с ограничени технически познания, и може да изисква допълнително обучение или поддръжка.  

Моделиране на данни в Power BI: Функции на корпоративно ниво 

Предимства 

Power BI предоставя изключителни възможности за моделиране на данни. Позволява на потребителите да създават сложни модели с връзки, йерархии и изчисления, в отговор на различни аналитични нужди.  

Недостатъци 

Потребителите могат да срещнат предизвикателства при управлението на данните и създаването на съдържание поради многобройните начини за изпълнение на задачи в Power BI. Това може да доведе до непоследователност или неефективност на практиките за моделиране на данни.  

Отчети в Power BI: Интерактивни възможности 

Предимства 

Power BI предлага силни функции за отчети, включително интерактивност, персонализирани визуализации, актуализации на данни в реално време и възможност за лесно споделяне в рамките на организацията.  

Недостатъци 

Ограничената отворена, headless архитектура на Power BI ограничава оперативната съвместимост с конкурентни BI платформи и може да попречи на организациите, които искат да интегрират своите решения за отчети с други инструменти или платформи.   

Цена на Power BI: Нива и екстри  

Предимства  

Гъвкавите опции за ценообразуване и лицензиране на Power BI, включително планове за различни нива и лицензиране на базата на роли, правят платформата икономически ефективен избор за организации от всякакъв размер – от малки фирми до големи предприятия.   

Прочетете още: Qlik vs Tableau vs Power BI: Как да изберете правилната платформа за Вашия бизнес?

Недостатъци  

Въпреки че Power BI предлага конкурентни цени, организациите могат да се сблъскат с допълнителни разходи за премиум функции, add-ons или мащабиране за нарастващите им нужди, което увеличава цената.   

Power BI в Магическия квадрант на Gartner 2023 г: Обобщение и анализ 

Power BI се отличава с разработването на функции, насочени към клиентите, и бързите актуализации, които помагат да се отговори на нуждите на потребителите и да се запази конкурентното предимство. Като продукт на Microsoft, Power BI се възползва и от безпроблемната интеграция с други услуги на Microsoft. Най-голямата му слабост обаче е внедряването му единствено в облака на Azure, което ограничава някои клиенти.   

Имате бизнес интелигентен проект?

Говорете с нашите Power BI експерти.

Магически квадрант на Gartner: Често задавани въпроси

Какво представлява Магическият квадрант на Gartner?

Магическият квадрант на Gartner е изследователска методология и инструмент за визуализация, използван за наблюдение и оценка на напредъка и позициите на компаниите в рамките на конкретен технологичен пазар. Той е предназначен да предостави анализ на посоката, зрелостта и участниците на даден пазар. Квадрантът е разделен на четири типа доставчици на технологии: лидери, визионери, нишови играчи и претенденти. Лидерите са компании, които изпълняват добре настоящата си визия и са добре позиционирани в бъдеще, докато визионерите разбират накъде върви пазарът или имат визия за промяна на пазарните правила. Нишовите играчи се фокусират успешно върху малък сегмент или са нефокусирани и не изпреварват останалите с иновации или резултати. Претендентите се справят добре в дадения момент, но не демонстрират разбиране за посоката на пазара.

Как работи Магическият квадрант на Gartner?

Магическият квадрант на Gartner оценява компаниите въз основа на две измерения: способност за изпълнение и завършеност на визията. Способността за изпълнение обхваща финансовата устойчивост на доставчика, способността му да се адаптира към пазара, разработването на продукти, каналите за продажби и клиентската база. Пълнотата на визията включва разбиране на пазара, маркетингова стратегия, стратегия за продажби, стратегия за предлагане (продукт), бизнес модел и иновации. Въз основа на тези критерии компаниите се оценяват и след това се разполагат в квадранта. Тази оценка включва комбинация от количествен и качествен анализ, включително обратна връзка с клиентите, анкети и интервюта.

Колко надежден е Магическият квадрант на Gartner?

Надеждността на Магическия квадрант на Gartner се счита за висока сред много професионалисти в бранша, тъй като се основава на солидна методология, която включва задълбочен, базиран на факти анализ, подкрепен от подробен процес на оценка. Важно е обаче да се отбележи, че констатациите и мненията се основават на анализа на Gartner и не са представителни за целия обхват на пазара. Различните гледни точки и променящата се динамика на пазара могат да повлияят на разположението на доставчиците.

Колко често Gartner актуализира Магическия си квадрант?

Gartner актуализира докладите за Магическия квадрант веднъж или два пъти годишно, в зависимост от индустрията и скоростта, с която се променя пазарът. Тази честота гарантира, че анализът отразява най-новите пазарни условия и възможности на доставчиците.

Защо Gartner премахва даден Магически квадрант?

Gartner премахва даден Магически квадрант, когато пазарът се развива до степен, в която неговите критерии и сегменти вече не са представителни за настоящата среда или когато има значителна промяна в посоката на пазара. Това може да се случи поради технологична иновация, консолидация на пазара или промяна в нуждите на купувачите. Оттеглянето на даден квадрант гарантира, че изследванията на Gartner остават актуални и ценни за клиентите.

Как компаниите могат да използват информацията, предоставена от Магическия квадрант на Gartner, за да подобрят вземането на стратегически решения?

Компаниите могат да подобрят вземането на стратегически решения, като използват Магическия квадрант на Gartner като инструмент за разбиране на пазарa и участниците в него. Могат да оценят конкурентите, потенциалните партньори и собствената си позиция в екосистемата. Като разглеждат силните и слаби страни на доставчиците, лесно да определят най-добрите практики и областите за подобрение в собствените си стратегии. Освен това фирмите използват квадранта, за да оценят зрелостта на пазара и технологичните тенденции с цел вземане на решения за инвестиции и разработване на продукти.

Какви са потенциалните ограничения или критики към Магическия квадрант на Gartner и как те могат да повлияят на неговото тълкуване?

Потенциалните ограничения или критики към Магическия квадрант на Gartner включват възможното пристрастие към големите, утвърдени доставчици поради тежестта, която се дава на способността им за постигане на резултати. Това може да облагодетелства тези с повече ресурси. Съществува и риск от прекомерно опростяване, тъй като сложният характер на бизнес операциите може да не бъде напълно обхванат в двуизмерен квадрант. Критиците твърдят, че субективният характер на някои критерии може да се отрази на разположението на доставчиците. Тези ограничения могат да повлияят на начина, по който се интерпретира Магическият квадрант и да накарат потребителите да пренебрегнат нововъзникващи или нишови доставчици, които биха могли да предложат иновативни или по-рентабилни решения.

По какъв начин методологията на Магическия квадрант на Gartner може да се адаптира към бързите промени в технологиите и пазарните тенденции?

Методологията на Магическия квадрант на Gartner може да се адаптира към бързите промени в технологиите и пазарните тенденции, като непрекъснато развива своите критерии и аналитични процеси. Това включва редовно преразглеждане и актуализиране на критериите за оценка, за да се отразят текущите пазарни условия, въвеждане на нови показатели, свързани с нововъзникващите технологии, и коригиране на тежестта на различните фактори, за да се балансират по-добре нуждите на различните пазарни сегменти. Освен това ангажирането на по-широк кръг от заинтересовани страни и включването на по-широка обратна връзка от индустрията може да допринесе за актуалността на квадранта спрямо на динамиката на пазара.

Сравнение на Power BI, Tableau и Qlik: Заключителни мисли за магическия квадрант на Gartner за 2023 г. 

В заключение, въпреки че Магическият квадрант на Гартнър представя Power BI, Tableau и Qlik,  изборът на платформа зависи от конкретните нужди и приоритети на организацията. Power BI е ценово ефективен вариант за малки предприятия, докато Tableau предлага по-голяма гъвкавост при внедряване в облака и ненадмината визуализация на данни. Qlik се отличава със своите AI функционалности и лекота на използване. Чрез задълбочени оценки, представени в доклада, организациите могат да вземат информирани решения за бъдещ успех. 

Свържете се с нас

Name(Required)
Company Name(Required)