10 последователни години в топ магическия квадрант на Gartner за Qlik

10 последователни години в топ магическия квадрант на Gartner за Qlik

By Stiliyan Neychev

December 29, 2023

Qlik е в магическия квадрант на Gartner в продължение на 10 последователни години. Това забележително постижение за пореден път подчертава водещата роля на Qlik в днешния пейзаж на бизнес анализите.

Магическия квадрант на Gartner

Съвременните платформи за гъвкав бизнес анализ (ABI) се характеризират с лесни за използване функционалности, които поддържат пълен аналитичен работен поток – от подготовка на данни до визуално проучване и генериране на прозрения, с акцент върху самообслужването и добавените функции.

Според Gartner добавените възможности се превръщат в ключови диференциатори за анализи и BI платформи във време, когато облачните екосистеми също влияят върху решенията за избор. Този магически квадрант ще помогне на лидерите в данните и анализите да развият своите портфейли за анализи и BI технологии, като се вземат предвид тези промени.

Предположения за стратегическото планиране на Gartner

  • До 2022 г. технологията за добавения анализ ще бъде повсеместна, но само 10% от анализаторите ще използват пълния ѝ потенциал.
  • До 2022 г. 40% от разработването и оценяването на модели за машинно обучение ще се извършват в продукти, чиято основна цел не е машинното обучение.
  • До 2023 г. 90% от 500-те най-големи компании в света ще са преобразували ръководенето на анализите в по-широки инициативи за данни и ръководене на анализи.
  • До 2025 г. 80% от потребителските или индустриални продукти, съдържащи електроника, ще включват анализ на устройства.
  • До 2025 г. историите от данни ще бъдат най-разпространеният начин за консумиране на анализи и 75% от историите ще се генерират автоматично с помощта на техники за добавен анализ.

Параграфите по-горе се отнасят до добавената интелигентност и Qlik е първият от най-добрите доставчици, който възприе термина и направи някои решителни стъпки в тази посока с лично разработения Insight Advisor. По-късно Qlik придоби Insight Bot и съвсем наскоро придоби RoxAI. В случай че Qlik успее бързо да интегрира тези два нови инструмента в платформата Qlik и да ги направи част от всички свои предложения (Windows, Linux и облак), Qlik ще бъде в много по-добра позиция в сравнение с конкурентите си от Microsoft и Tableau.

Gartner Magic Quadrant 2020

Power BI и Tableau

Power BI

Нашите екипи работят с Power BI и оценяват високо неговите възможности. Затова сме развълнувани от напредъка, постигнат през 2019 г. – Microsoft инвестира сериозно в разработки и добавя тонове нови функции, повечето от които са базирани на изискванията на клиентите. Въз основа на нашия опит това е най-голямата сила на Power BI, докато ние бихме вложили доста по-малко тежест в това, което Gartner описва като „вирусно“ (viral) разпространение – интелигентната ценова стратегия за „започнете евтино“ и „увеличавайте цената постепенно“. Power BI е отличен избор в много случаи, особено когато вашата компания силно разчита на други продукти на MS за ежедневните си операции. Понастоящем Power BI е инструмент само за Azure, що се отнася до внедряването в облак. Има локален сървър, но той има големи ограничения в сравнение с пълната версия. Изглежда, че това не подлежи на промяна, тъй като е съществена част от цялостната облачна стратегия на Microsoft. Това обаче може да се превърне в значителен риск от заключване на вашата компания към един доставчик в облак до степен, при която миграцията ще бъде прекалено скъпа.

Tableau очевидно е водеща платформа с много инерция, както описва Gartner, голям ентусиазъм от страна на клиентите също забелязваме на терена. Tableau дава на разработчиците и потребителите възможността да създават pixel-perfect приятни за окото табла за управление и това е, което го позиционира много високо при всяка демонстрация или проект за доказателство за концепция. Въпреки това чуваме от нашите клиенти, че има доста ограничения по отношение на сигурността и управлението, особено предвид нуждите на големите организации. Tableau също така е добро в капитализирането на водещата си позиция, тъй като е по-малко гъвкав в ценообразуването и договарянето на договори. Gartner споменава всички тези предупреждения в своето проучване. Говорейки с нашите разработчици, трябва да бъдем справедливи и да дадем признание на Tableau за нововъведените му функции „Заявяване на данни“ и „Обяснване на данни“ – това са страхотни функции за добавен анализ, които предоставят лесни и разбираеми прозрения.

Tableau

Както Power BI, така и Tableau обаче са собственост на известни доставчици на облаци и се разглеждат като стратегия на съответните им компании да предоставят повече услуги в рамките на една и съща платформа. По този начин те са придружени с всички рискове да разчитат твърде много на една и съща компания и да заключат вашите данни в една-единствена платформа. Следователно, като се има предвид експоненциалното нарастване на обемите данни, разходите за преминаване към друг доставчик на облак в бъдеще само ще се увеличат.

Qlik

В сравнение с предишните две платформи Qlik е уникален със своята многооблачна стратегия, която позволява на потребителите да се разполагат локално, в който и да било облак, независимо от операционната система (Windows или Linux) или на комбинация от горните. Като се има предвид кой притежава Power BI и Tableau, можем само да видим, че Qlik ще продължи да бъде единственият водещ търговец, който ви предлага хибридни или многооблачни възможности.

Gartner Magic Quadrant Qlik

Една от другите силни страни на Qlik е пълнотата на възможностите на платформата му – от сурови данни до анализи и прозрения. Със стратегическото придобиване от страна на Qlik на Podium Data, който сега е Qlik Data Catalyst, те биха могли да предложат на своите клиенти решение за управление на данни за предприятията, каталогизиране и подготовка на самообслужване, което опростява и ускорява доставката на точни, търпящи действия данни за дни, а не за месеци. Освен това Qlik придоби и Attunity и наскоро интегрира техния софтуер в платформата Qlik. Attunity позволява поточно предаване на данни в реално време, автоматизация на хранилището на данни и създаване на управлявано езеро на данни, като същевременно може да доставя данни в реално време, готови за анализ и търпящи действия данни до всяка аналитична среда, от Qlik до Tableau, Power BI и много други.

Една от леко пренебрегваните силни страни на Qlik, в която той прави значителни инвестиции, е програмата му за грамотност за работа с данни. Всички наши клиенти са съгласни, че основната пречка пред съвременните компании да бъдат базирани на данни е способността на техните служители да работят, да анализират и да спорят с данни. Никоя компания не може да замени хората си с компютри, поради което във всички успешни организации няма съмнение, че ролята на хората е да работят заедно с машините, за да стимулират производителността.

Едно от предупрежденията, споменати от Gartner, е наличието на 2 отделни продукта от Qlik, които покриват подобен случай на употреба – старият инструмент QlikView и модерната платформа Qlik Sense. Всъщност според нашия опит Qlik не е предложил достатъчно бърза стратегия за преход на старите си клиенти, а това носи много допълнителни разходи, объркване и недоволство – очевидно взети предвид в класацията на Gartner. Участвайки в конференции на Qlik и получавайки всички съобщения за партньори на компанията Qlik, можем да видим, че сега има повишен фокус върху пълното покриване на пропуските между двата инструмента на Qlik, и се надяваме, че през следващата година вече ще имаме пътя към цялостната миграция, така че този важен източник на недоволство и объркване на клиентите да бъде поправен.

Заключение

Qlik е в магическия квадрант на Gartner в продължение на 10 последователни години. Това е забележително, но за нас то подчертава отговорността на Qlik да изслушва своите клиенти и партньори и бързо да отстранява недостатъците си. Те наистина се поправят лесно – Qlik Sense се нуждае само от още няколко ключови функции, за да бъде наравно с QlikView и да направи възможни всички миграции. И все пак Qlik трябва да бъде малко по-настоятелен в усилията, които влага в разработките, за да интегрира бързо Insight Bot, RoxAI и NPrinting в основната платформа заедно с Attunity и Qlik Data Catalyst. Ако Qlik не разреши тези проблеми през следващите 6 месеца, ние вярваме, че предстои да видим още един магически квадрант с голяма преднина за Power BI и Tableau.

Ако искате да научите повече за това как Power BI, Tableau и Qlik се справят в сравнение една с друга, можете да прочетете нашата статия “Qlik спрямо Tableau спрямо Power BI”.

Автори:

Димитър Деков & Неда Хицова